LO vill straffa arbetsgivare som inte hjälper sjuka

2:28 min

LO vill införa sanktioner för arbetsgivare som inte hjälper långtidssjuka anställda tillbaka i arbete. Ett förslag som organisationen Svenskt Näringsliv är starkt kritisk till.

LO:s vice ordförande Tobias Baudin menar att det ska kännas för arbetsgivare som inte bryr sig när anställda blir sjuka.

– Vi ser ju att vi har ett system som inte funkar. Nu ökar också sjukskrivningarna igen sen 2010. Vi menar att vi måste införa de här sanktionerna så att människor får bättre möjlighet att komma till baka i arbete. Och vi menar att problemen skapas ute på våra arbetsplatser, hos arbetsgivarna och där måste vi också lösa dem, säger LO:s vice ordförande Tobias Baudin.

Tobias Baudin och LO föreslår att arbetsgivare ska ta över ansvaret för att det upprätta en rehabiliteringsplan - alltså en plan över hur den som är sjuk ska komma tillbaka i arbete.

Sedan 2007 är det Försäkringskassan som tillsammans med den sjuke ansvarar för att planen blir gjord. Nu vill LO dessutom att arbetsgivare som slarvar ska straffas.

De som inte upprättar en rehabiliteringsplan får stå för sjuklönen från tredje månaden som Försäkringskassan annars betalar.

– Ja, om man inte tagit fram en individuell rehabiliteringsplan så innebär det också att arbetsgivaren får betala sjuklönen. Det här tror vi borgar för att arbetsgivare på ett bättre och tydligare sätt tar det här ansvaret.

Sofia Bergström på Svenskt Näringsliv säger att frågan om rehabilitering visst är viktig för arbetsgivare - och att LO:s förslag inte löser några problem.

– Svaret på de brister man eventuellt kan se är inte sanktioner, straff och tajta tidsgränser. Och här handlar det om personlig integritet och sekretess. Så det är naturligt att Försäkringskassan har uppdraget samordna rehabiliteringen genom en rehabiliteringsplan.

Menar Svenskt Näringsliv att arbetsgivare i dag tar tillräckligt ansvar sina långtidssjuka anställda?

– Min bild är de flesta arbetsgivare tar de här frågorna på största allvar, säger Sofia Bergström.

LO tycker tvärtom att Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar än de gör i dag. Men också staten och regeringen behöver göra en rad förändringar.

Enligt LO har Sverige efter 2008 fått Europas hårdaste sjukregler.

LO har inte räknat på vad förslagen skulle kosta - men Tobias Baudin menar att det finns pengar.

– Både våra socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen har under många år gått med gigantiska överskott. Det finns pengar och vi menar att i stället för att sänka skatten genom ett femte jobbskatteavdrag så skulle man kunna använda pengarna till att människor kommer in i arbete och får bättre sjukersättning än vad man har i dag, säger Tobias Baudin.