Alliansen fortsätter tappa

Alliansen fortsätter att backa enligt den senaste opinionsmätningen från TV4/Novus som publicerades på lördagen.

Regeringspartierna backar 0,6 procentenheter jämfört med mätningen i maj och har stöd av 40,2 procent av väljarkåren.

Den rödgröna oppositionen ökar med 1,3 procentenheter till 49,8 procent. Skillnaden på 9,6 procent är den största mellan blocken i Novus mätningar sedan 2010.

Moderaterna backar 1,2 procentenheter och Socialdemokraterna ökar med 0,9 procentenheter jämfört med mätningen i maj.

Kristdemokraterna går framåt med 1,3 procentenheter högre väljarstöd än i majmätningen. Med junimätningens 4,4 procent väljarstöd klarar partiet åter fyraprocentspärren.

Sverigedemokraterna backar 0,2 procentenheter till 9,0 procent.

Samtliga förändringar i mätningen ligger inom den statistiska felmarginalen.

TT