Ingen gör tillräckligt för att rädda Östersjön

1:59 min

Det förgiftade Östersjön ska räddas senast år 2021. Det bestämde nio länder för sex år sen. Men nästan halvvägs dit är resultatet dåligt, visar en granskning från Världsnaturfonden.

– Det ser ganska illa ut för Östersjön faktiskt. Det finns planer och den politiska viljan kan man väl fundera på ibland. Därför att det sätts upp väldigt fina mål, men som vi ser nu när vi följer upp vad som görs med de här planerna så finns det mycket övrigt att önska faktiskt. Inget av de nio länderna runt Östersjön lever upp till det man har sagt att man ska göra, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

2007 kom nio länder runt Östersjön överens om en räddningsplan för det tungt miljöbelastade innanhavet. Åtgärderna ska vara genomförda senast 2021.

Världsnaturfonden har granskat löftena om att motverka till exempel övergödning och miljögifter. Det visar sig alltså att inget land har gjort tillräckligt, inget land följer tidsplanen.

Sverige delar en tredjeplats med Estland och ligger i botten tillsammans med granskningens jumbo Ryssland när det gäller ett område - biologisk mångfald.

– Sverige har framför allt varit väldigt dåligt på att skapa marina naturreservat till havs. Det behövs för att vi ska bevara den biologiska mångfalden, alltså arter och livsmiljöer i havet. Sverige har bara skyddat ungefär fem procent av havsmiljön, medan andra länder som Tyskland är uppe kring 40 procent. Målet var satt till att skydda 10 procent av Östersjöns havsmiljö fram till år 2010, berättar Åsa Andersson på WWF:s vattenmiljöenhet.

Ett stort problem, förutom olika intressen som krockar med varandra, är att det är så många aktörer kring Östersjön.

– Ett exempel på det här är 2007, när miljöministrarna fattade några beslut som skulle motverka övergödningen av Östersjön, och bara en vecka senare så fattade man på landsbygds- och jordbrukssidan ett beslut där man tog bort handelsgödselskatten, som ju faktiskt motverkade det goda beslutet som man tagit veckan innan, säger Håkan Wirtén.   

Läs WWF-rapporten här.