Almedalen 2013: Politikerna väljer sina favoritlåtar

2:32 min

Det är en strid ström av politiker som hälsar på i Alltid Nyheters studio i Almedalen och ett av inslagen är Musik och politik där vi ber dem att ta med sig en favoritlåt som har inspirerat dem politiskt och motivera varför. Birgitta Ohlsson (FP) valde Madonna som hon anser är en riktigt stark feministisk förebild, och Mikael Damberg (S) valde Prince för att det var han som väckte hans politiska intresse.

Mikael Damberg (S) väljer: Sign O' the times med Prince. 

Anders W Jonsson (C) väljer: Nkosi sikelel' iAfrika. 

Birgitta Ohlsson (FP) väljer: Express yourself med Madonna. 

Carl Bildt (M) väljer: Sag mir wo die blumen sind med Marlene Dietrich. 

Jonas Sjöstedt (V) väljer: Not ready to make nice med Dixie Chicks. 

David Lega (KD) väljer: Dear Mr President med Pink.

Richard Jomshof (SD) väljer: Fly on the windscreen med Depeche Mode.

Anders Wallner (MP) väljer: It takes a fool to remain sane med The Ark.