Sverigedemokraterna miljardsatsar på vårdjobben

1:49 min

För att locka fler kvinnliga väljare vill Sverigedemokraterna satsa nästan sex miljarder kronor till kommuner och landsting som gör om deltidsjobb till heltidsjobb inom offentlig sektor. Partiet lanserar förslaget i dag i Almedalen där partiledaren Jimmie Åkesson håller tal i kväll.

– Det är en satsning som dels handlar om att ge ganska så många jobb. Men det är också en ambitionshöjning för välfärden som innebär fler händer i framför allt vård och omsorg. Men det är också naturligtvis en del i vår satsning att nå bredare väljargrupper. Det vi har sett är att vi inte växer lika mycket bland kvinnliga väljare som bland männen, säger Jimmie Åkesson.

Endast omkring var femte av Sverigedemokraternas väljare är kvinna, så partiets utspel i dag ligger helt i linje med ambitionen att få fler kvinnliga väljare och dessutom bredda sig politiskt. I partiets kommande budgetförslag i höst kommer man att föreslå att staten avsätter sex miljarder under nästa år till de kommuner som ser till att erbjuda de som arbetar deltid i dag inom offentlig sektor heltid.

Hur det ska finaniseras vid sidan av andra prioriteringar som sänkt skatt för pensionärer och ett femte jobbskatteavdrag kan Jimmie Åkesson inte svara på i dag.

– Vi kommer att återkomma i höstens budget om hur finansieringen ska gå till, säger han.

Varför inte lagstifta ?

 – Det måste utredas mer noggrant. Förutsättningar i olika kommuner är väldigt olika.

Det här blir en av huvudpunkterna i kväll när Jimmie Åkesson håller tal. Men han kommer även att tala om invandringspolitik – inte minst det faktum att det är i dag som papperslösa får rätt till vård.

Internetsajten Avpixlat, vars samröre med Sverigedemokraterna ju har varit på tapeten, kallar det för att kriminella får rätt till vård. Det är inget som Jimmie Åkesson tar avstånd från.

– Jag tycker inte att det är rimligt att man uppehåller sig illegalt i Sverige. Har man fått ett avvisningsbeslut då ska man också lämna landet, säger han.