Utveckling ger 100-tals jobb inom träindustrin

En utveckling av träindustrin i länet kan leda till ett hundratal arbetstillfällen. Det framgår av en studie som gjorts av Industriellt utvecklingscentrum IUC i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

IUC och universitetet har kartlagt alla 165 företag i länet inom träindustrin och även delat in dom i olika affärsområden så att man se deras kompetens och möjligheter.I studien har man kommit fram till vissa åtgärder, bland annat ska universitetet göra en djupare studie om hur Norrbotten ska kunna etablera mer komponent-tillverkning, till exempelvis sängar o fönster.

- Vi är ganska starka i träindustrin i Norrbotten men det är vissa bitar som saknas, säger IUC VD Anders Wäppling.

Han säger vidare att en ökad komponenttillverkning i länet skulle leda till ökad konkurrenskraft och på sikt ett hundratal nya arbetstillfällen.