Sverige

Mer biobränsle med rester från skog och jordbruk

2:02 min

Genom att använda restprodukter från skogsindustrin kan oljeberoendet minskas och bilarna bli mer miljövänliga. Det visar en rapport från Lunds Tekniska Högskola.

Miljöforskaren där, Pål Börjesson, säger att den svenska biobränsleproduktionen skulle kunna tiodubblas:

– Idag producerar vi ungefär tre terrawattimmar biodrivmedel i Sverige. Det vi tittat på är hur vi kan öka produktionen av de drivmedel vi redan producerar men också komplettera det med mer storskaliga produktionssystem, då  ser vi att vi kan komma upp i 25-30 terrawattimmar, säger Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola.

Till år 2030 skulle fordonen på de svenska vägarna till en tredjedel kunna drivas av biobränsle som är helt producerat i Sverige. Det genom att ta tillvara på framför allt spill från skogen.

– Det är framför allt restprodukter, klen stamved och annat som  inte utnyttjas av skogsindustrin idag. Sedan kan en del komma från jordbruket, restprodukter men också att man skulle använda jordbruksmark som inte används idag.

I forskningsrapporten som kommer att vara underlag för den statliga utredningen "FosilfriFordonstrafik", är forskarna noga med att understryka att politikerna inte bör favorisera någon särskild typ av biobränsle utan istället se det som en tillgång att ha flera typer av egenproducerat bränsle i landet.

– Vi har system idag där vi kan producera grön biodisel som vi kan blanda i vanlig diesel, vi kan producera allt mer biogas och blanda in mer etanol i vanlig bensin. Men så har vi utveckling av nya system som kan utvecklas parallellt och det tar tid.

Fossilberoendet kan minskas med hjälp av biobränsle men är ändå inte den slutgiltiga lösningen på oljeberoendet.

– Självklart måste det här kompletteras  med energieffektivisering, bränslesnålare bilar och också ett minskat transportbehov i framtiden, säger Pål Börjesson.