Östersjöländerna klarar inte sina miljömål

1:48 min

Länderna kring den tungt miljöbelastade Östersjön, däribland Sverige, klarar inte sina egna mål för att rädda miljön i havet, visar en granskning som Världsnaturfonden gjort.

Miljöminister Lena Ek säger att det är stora komplicerade frågor, och att det svåraste är att få alla att inse de måste hjälpa till.

– Det handlar om alla regeringar runt Östersjön naturligtvis, det handlar om de olika regionerna och kommunerna, det handlar också om företagen som finns i och runt Östersjön, och det handlar om enskilda personer, säger Lena Ek.

Östersjön ska räddas senast år 2021 bestämde nio länder i regionen för sex år sedan. Men nu, när nästan halva tiden har gått, visar en granskning från Världsnaturfonden att inget av länderna följer tidsplanen.

Världsnaturfonden har gett länderna poäng efter hur pass väl de genomfört utlovade åtgärder kring biologisk mångfald, övergödning, miljögifter och sjöfart. Sverige ligger sammantaget på delad tredje plats tillsammans med Estland. Men när det gäller åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden ligger vi sist.

Så här sa Åsa Andersson som arbetar på Världsnaturfondens vattenmiljöenhet i Ekot i morse.

– Sverige har framför allt varit väldigt dåligt på att skapa marina naturreservat till havs. Det behövs för att vi ska bevara den biologiska mångfalden, alltså arter och livsmiljöer i havet. Sverige har bara skyddat ungefär fem procent av havsmiljön, medan andra länder som Tyskland är uppe kring 40 procent. Målet var satt till att skydda 10 procent av Östersjöns havsmiljö fram till år 2010.

Men miljöminister Lena Ek menar att det beror på hur man mäter.

– Vi har sju gånger så lång kust som Tyskland har i Sverige, och vi har ändå faktiskt skyddat dubbelt så stora områden som Tyskland har om man tittar på kvadratkilometrar, säger hon.

Det här är en slags halvtidsrapport, räknar du med att man 2021 kommer att ha nått dit man för sex år sedan sa att man skulle komma?

– Ja, de gör jag för att jag ser att kunskapen stiger hela tiden, fler och fler åtgärder sätts på plats och de börjar så smått att verka. Vi har ju faktiskt klarat ut svåra problem i Östersjön, om vi tar pcb till exempel, säger Lena Ek.

I oktober ska miljöministrarna i Östersjöländerna mötas i Köpenhamn för att följa upp handlingsplanen.