Nyköping

Hotad mussla får nytt hem när åar renoveras i Nyköping

1:55 min

Miljön i tre åar i Sörmland ska restaureras för att förbättra överlevnaden för Europas kanske mest hotade sötvattenmussla, den tjockskaliga målarmusslan.

– Vi har grävt bort lite vegetation för att komma åt grus som musslor och fiskar kan leka i. Sen har vi lagt ut både grus och lite större stenar. Det säger Helena Herngren biolog på länsstyrelsen.

En parkerad grävmaskin står mitt i den knappt 10 meter breda Svärtaån där restaureringen pågår. Vi går genom en tät undervegetation lite uppströmms där de infångade fridlysta musslorna tillfälligt hålls i burar:

Det är Svärtaån, Vedaån och Vretaån, samtliga i skyddade Natura 2000 områden i Sörmland som ska restaureras i omgångar för att rädda den hotade musslan. Totalt är det 12 vattendrag i fem län som berörs av projektet.

Grus och sten är också lekbottnar för de värdfiskar som mussrorna behöver för sin fortplantning. Nils Ljungren från Sveriges sportfiske- och fiskvårdsförbund är med i arbetet:

– Man brukar prata om paraplyarter. Får man dem att fungera så fungerar nästan allt annat. Det vi gör här för musslorna det kommer göra att det blir lättare att få en abborre när man sitter och metar.

I den nya miljön släpper så Helena Herngren ut musslorna.

– Jag hoppas de ska trivas bra och bo in sig i sitt nya hem.