Flexibel skolstart i Sollentuna trots nej

Regeringen och Skolverket har sagt nej till att barn ska kunna börja skolan i januari, när den normala vårterminen inleds. Men Sollentuna kommun, som prövat det här i två år, tänker ändå fortsätta med flexibel skolstart.

– Man ska börja skolan när man är mogen och lämna den när man nått målen. Det kommer ta olika lång tid att fullfölja grundskolan, säger Maria Stockhaus, moderat ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Sollentuna.

Flera kommuner runt om i landet har begärt hos regeringen att på försök få börja med att låta vissa elever börja skolan i januari i stället för i augusti.

Skolverket och Baylan har sagt nej
Men regeringen och skolminister Ibrahim Baylan sa nyligen nej till det.

Skolverket har i flera beslut försökt stoppa Sollentuna kommun, där ett par barn varje år börjat skolan en annan tidpunkt än på hösten.

Det viktigaste argumentet mot skolstart i januari är att det blir knepigt för elever som går ut nian i december att tvingas vänta sju månader på att börja gymnasiet.

Sollentuna kommun förbereder nu också en flexibel övergång från grundskolan till gymnasiet. Duktiga elever i nian ska kunna läsa en del gymnasiekurser till exempel.

I år har ingen elev i Sollentuna börjat i januari.

Maria Stockhaus säger att man inte ägnat sig åt att göra reklam för det här utan ägnat sig åt den juridiska striden med Skolverket.

Sollentuna vill inte bryta mot lagen
Kommunen vill inte bryta mot lagen och har lovat att bara skriva in barnen i skolan i augusti.

Men även barn som inte är inskrivna kan börja ettan.

– Då har vi fattat beslutet att de elever som går i förskoleklass som bedöms mogna att följa undervisningen i år ett men att vi inte skriver in dem förrän i augusti, säger Maria Stockhaus.

Men är inte det att bryta mot andemeningen i lagen?

– Det får jurister yttra sig om, säger hon.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se