VISA-kunder fick betala dubbelt

Cirka 200 000 transaktioner som gjorts med VISA-betalkort av kunder anslutna till Nordea har dragits två gånger.
Felet, som nu är åtgärdat, inträffade på torsdagsmorgonen då en datakörning gjordes två gånger i stället för en. De dubbla transaktionerna gjorde att många kunder fick sina konton övertrasserade och därmed fick straffavgifter. Men Kristina Norvell på Nordea säger att de kunder som fått straffavgifter på grund av dubbeltransaktionerna, inte kommer att behöva betala dem.