Snowden: "Politiskt förtryck"

1:38 min

Den spionmisstänkte Edward Snowden, som uppges finnas i Ryssland, är mycket kritisk mot USA:s president Barack Obama, som Snowden menar åsidosatt hans rättigheter genom att beröva honom hans pass och göra honom statslös. Det framgår av ett brev från Snowden som publiceras på Wikileaks hemsida och som refereras av flera medier, bland annat CNN.

Han skriver att "detta är de gamla verktygen för politiskt förtryck ämnade att skrämma inte mig, utan mina efterföljare".

Men, påpekar de politiska kommentatorerna efteråt, passet är ju bara en resehandling, han är fortfarande amerikansk medborgare.

Men att Snowden verkligen blivit politiskt storvilt är tydligt, för inte mindre än två gamla presidenter ville uttrycka åsikter om hans handlande. Dels George W Bush, som tycker att Snowden är en fara för landets säkerhet och som i det här fallet stödjer Obama och tycker att han handlar rätt.

– Han förstör landets säkerhet, säger George W Bush till CNN om Snowdens agerande.

Däremot visar sig Jimmy Carter vara mycket kritisk till den avslöjade övervakningen, och menar att USA gått för långt när det gäller att kränka den personliga integriteten och att Snowdens avslöjande i förlängningen kan göra gott.

I ett brev till Ecuador, som nyhetsbyrån Reuters tagit del av, tackar Edward Snowden landet för att de hjälpt honom att ta sig till Ryssland och tillägger att han fortfarande är fri att publicera ytterligare information om USA:s övervakningsprogram om så krävs.