Få söker industriprogrammet

Trots kampanjer och stora insatser så fortsätter elever att svika industriprogrammet på gymnasiet.
På Bäckadalsgymnasiet i Jönköping till exempel finns 64 platser men bara elva har sökt till hösten och nu startar skolan tillsammans med en rad industrier en kampanj för att öka intresset. Enligt Sven-Olof Pettersson, rektor vid Bäckadalsgymnasiet, kan det dåliga intresset resultera i en stor brist på utbildad personal framöver för de i Jönköpings län så viktiga industriföretagen.