Sällsynta fiskgjusar i Mälaren ska räknas

Fiskgjusarna blir allt ovanligare i Mälaren. Ingen vet varför.

Men nu ska de räknas - också ägg och ungar - och man ska försöka ta reda på varför arten går tillbaka.

I maj startar Tomas Pettersson, ornitolog i Västerås, undersökningen av fiskgjusen i två områden i Mälaren.

Den fiskätande rovfågeln fiskgjusen har inte inventerats i Mälaren på mycket länge, men enligt flera samstämmiga rapporter så blir gjusarna färre från år till år - inte bara i Mälaren utan också i andra sjöar.

Så nu har Mälarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna runt Sveriges tredje största sjö anslagit pengar för att ta reda på hur många fåglar det finns, hur många ägg de lägger och hur många ungar som blir resultatet av häckningen.

Tomas Pettersson ser med största allvar på tillbakagången.

Länsstyrelserna i Västmanland, Uppland, Stockholm och Sörmland är med och finansierar studien.