Ingen ny granskning i Gislaved

Förundersökningen mot dom båda vårdbiträden som uppträtt kränkande mot en 93-årig senildement kvinna på äldreboendet Hemgården i Gislaved kommer inte att återupptas.
Åklagaren lade ned förundersökningen när brott inte kunde styrkas. Kvinnans son begärde då överprövning av ärendet, men överåklagare Krister Waern i Linköping har nu beslutat att inte återuppta den nedlagda förundersökningen. Kränkningen av den äldre kvinnan avslöjades genom en bandinspelning. De båda vårdbiträdena stängdes av från jobbet och har därefter avskedats.