Fler väljer friskolor

Allt fler elever i Jönköping väljer friskolor framför de kommunala skolorna.
Det får konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan som förlorar 1,7 miljoner kronor på att man tappar elever. Det visar en färsk budgetuppföljning som förvaltningen har gjort. Orsaken är främst att skolan med färre antal elever kan utnbyttja sina lokaler på ett sämre sätt. 50 fler elever än kommunen räknat med kommer att välja en friskola i höst och det är främst företaget Ultra utbildnings senaste etableringar som påverkat intresset.