Gotland i centrum för försvarsdebatt

Försvarsfrågan splittrar moderaterna, inte minst när det gäller försvaret på Gotland. Mats Johansson som är moderat ledamot av riksdagens utrikesutskott säger att det är uppenbart att det behövs förstärkningar av den militära infrastrukturen här.

Mats Johansson vill bland annat se att ett luftvärnssystem placeras på Gotland. Att stationera yrkesmilitärer permanent på Gotland anses också ge signaler om att ön är viktig ur försvarssynpunkt.

Försvarsminister Karin Enström säger att det finns ett behov av att höja försvarsanslagen men ser inga särskilda behov just på Gotland.

Det skriver Dagens Nyheter i dag.