Boliden åtalas

LULEÅ (TT) Gruvbolaget Boliden kommer att åtalas för miljöbrott, till följd av dammolyckan vid Aitik utanför Gällivare hösten 2000.
- Brottsrubriceringen blir troligen vållande till miljöstörning och otillåten miljöverksamhet, säger Lars Magnusson, miljöåklagare i Luleå till TT. Vid dammraset släpptes 1,6 miljoner kubikmeter reningsvatten från den stora koppargruvan ut i Kalixälvens vattensystem. Åtalet mot Boliden beräknas bli klart i höst. Tre åtalspunkter kan bli aktuella, enligt Lars Magnusson. - Dels hade man för högt vattenstånd i dammen, jämfört med vad vattendomen gav tillstånd till, dels hade man en dammkonstruktion som avvek från tillståndet, säger han. - Dessutom undersöker jag om det var så att man också visat oaktsamhet i anslutning till själva dammraset, säger Lars Magnusson. "Inte oaktsamma" Manfred Lindvall, miljöchef för Bolidens gruvor, tillbakavisar anklagelserna. - Vi har inte varit oaktsamma, och vi har följt våra tillstånd. Det var en ren olycka det som skedde, säger han till TT. Vi har också konstaterat att några miljöstörningar inte har kunnat konstateras i de mottagande vattendragen, säger han. Vem i Boliden miljöåtalet ska riktas mot är oklart ännu. - Det beror på hur ansvaret delegerats, säger Lars Magnusson. De straff som kan bli aktuellt om någon fälls för de påstådda miljöbrotten, är troligen villkorlig dom och dagsböter, säger han. Förundersökningen mot Boliden inleddes bland annat efter att länsstyrelsen i Norrbotten två gånger anmält företaget till åtal för brister i dammsäkerheten. Ändrad konstruktion Länsstyrelsen ansåg bland annat efter en egen utredning att Boliden förändrat dammkonstruktionen, i strid med vattendomen. Det vatten som släpptes ut vid olyckan den 8 oktober innehöll något högre kopparmängder än tillåtet. Efter fem dagar var halten normal igen. Länsstyrelsen konstaterade att olyckan kunde ha blivit betydligt allvarligare än vad som blev fallet, eftersom det fanns risk för att ytterligare en damm skulle haverera. Då hade den utsläppta vattenmängden blivit uppemot 15 000 kubikmeter, med risk för omfattande konsekvenser för människors liv och egendom. Per Vallgårda/TT