Bonus till Ericssonanställa

Det är nu klart att bara vissa av krisdrabbade Ericssons anställda i Göteborg/Mölndal kommer att få en bonus på fyra procent av sin årslön. Inom det största Ericssonföretaget Microwave i får 900 personer bonus, medan 2 800 personer i Göteborg/Mölndal inte får.