EU öppnar för fortsatt stöd för regionalflyget

2:01 min

Det ska finnas möjlighet att fortsätta stödja regionala flygplatser och flygbolag på platser där snabbtåg eller andra alternativ till flyget saknas. Det är innebörden i EU-kommissionens nya riktlinjer när det gäller skattepengar till stöd för regionala flygplatser och flygbolag.

– Vi måste se till att flygplatserna är livskraftiga. Vi måste också se till att inte överkapaciteten på flygplatser ger flygbolag möjlighet att spela ut flygplatser mot varandra på skattebetalarnas bekostnad, säger EU-kommissionären Joaquin Almunia.

Bakgrunden till förslaget från EU:s kommissionär för konkurrensfrågor är överkapaciteten inom flyget i Europa. EU-kommissionen vill se över riktlinjerna.

Flyget avreglerades 2005. Innan den ekonomiska krisen byggdes flygplatser ut kraftigt inom hela EU. En del flygplatser blev beroende av statsstöd för att överleva. Det gäller också flygbolag.

Det har lett till rader av anmälningar om att skattestödet kan bryta mot EU:s konkurrenslagar. Bland annat pågår ärenden som gäller stöd till SAS och till Västerås flygplats.

När planerna kom på tal, väckte det protester i bland annat Sverige. 36 av de svenska flygplatserna drivs kommunalt, med skattestöd.

Politiker menar att i glest befolkade länder, där flyget har få eller inga alternativ, krävs skattepengar för att flyget ska överleva. De hävdar att flyget är viktigt för turism och näringsliv i många regioner.

Förslaget idag ger möjlighet för medlemsländerna att göra undantag och fortsätta stödja flygplatser där alternativ saknas:

– Stödet kan motiveras om det finns ett genuint transportbehov och offentligt stöd är nödvändigt för att säkra att en region är tillgänglig. Stöd ska bara användas för att bygga transportkapacitet där det behövs. Om en region redan har bra förbindelser med exempelvis snabbtåg, då är offentliga pengar bortkastade, enligt Almunia.

De föreslagna riktlinjerna ska nu ut på remiss.