Officerare måste jobba utomlands

I dag beslutade riksdagen att utlandstjänst ska vara en naturlig del av alla officerares jobb och därmed försvinner frivilligheten.
- Det här är ett dåligt beslut, säger Göran Lövgren, facklig förtroendevald för omkring 200 yrkesmilitärer på Marinbas Syd i Karlskrona. Officersförbundet vill att utlandstjänsten ska avtalsregleras men arbetsgivaren - försvarsmakten - har inte lyssnat på fackets protester, enligt Göran Lövgren. Konsekvenserna av att lagstadga utlandstjänsten kan bli att fler officerare flyr försvaret och att nyrekryteringen försvåras. Det har försvaret inte råd med menar Göran Lövgren.