V: Ändra grundlagen för färre privatiseringar

2:10 min

Vänsterpartiet föreslår att grundlagen ändras så att det blir svårare för kommuner och landsting att sälja gemensam egendom som till exempel förskolor, vårdcentraler och statliga bolag. Enligt förslaget ska det antingen krävas en särskild kvalificerad majoritet, eller två beslut, både före och efter val, för att försäljningar ska få tillåtas.

– Bakgrunden till det är att de sista åren har man i stat och kommuner, sålt ut gemensamma tillgångar till underpriser, mycket billigare än deras värde, och man har gjort det av ideologiska skäl för att man vill privatisera. Och vi tycker att precis som grundlagen skyddar den enskildes egendom, man får inte ta någons hus till exempel, utan att bygga en väg till exempel, så ska man ha ett skydd för gemensam egendom, man ska inte bara kunna sälja ut det till underpriser till någon annan, säger Jonas Sjöstedt (V).

Vänsterpartiet som är mot privatiseringar av vård skola omsorg, och hårt kritiserat en rad försäljningar den senaste tiden, riktar nu in sig på den här frågan även i Almedalen. För att ett landsting ska få sälja vårdcentraler, för att kommuner ska få sälja förskolor och skolor, ska det inte som i dag inte räcka med enkel majoritet i en fullmäktigeförsamling.

Partiet vill att minst 3/5 dels majoritet står bakom ett beslut, eller att frågan klubbas två gånger och då med ett val emellan. Det här är inte unikt i Sverige. Liknande regler finns när riksdagen till exempel beslutar om Sverige ska lämna över makt till EU.

Enligt Sjöstedt skulle medborgarna få tid till eftertanke, och debatt med det här systemet.

– Vi kan ju se  till exempel i Stockholms stad, att nu säger Moderaterna när man sålt ut mycket,  att ”oj det blev fel, det blev för låga priser”, och det fungerade inte bra med de här avknoppningarna som man kallar det, men då kanske man borde man ha tänkt efter lite före man gjorde det, och det är ett sätt att skydda det vi har byggt upp gemensamt.

Vänsterpartiet vill att det sätts upp olika beloppsgränser, men där finns ännu inga konkreta förslag, Partiet vill göra vissa undantag, till exempel när det gäller försäljning av mark för bostadsbygganden.

– Det här är ju inte ett stopp, för all försäljning. Utan det här innebär att man måste ha en lite större majoritet, det innebär att man kan ta försäljningsbeslut även i framtiden, men det kräver lite mer eftertanke.

Men är det ett medvetet sätt att sätta käppar i hjulen, för företag som vill etablera inom skola vård o ch omsorg?

– Ja, vi tycker inte att man ska göra vinster på skola och äldreomsorgen,  så vi tycker det passar ihop med en helhetsbild, det gör det naturligtvis, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.