Biståndsministern backar om biståndsförslag

2:19 min

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och Moderaterna tvingas nu backa när det gäller den kraftigt försenade biståndsplattformen. Tidigare har Gunilla Carlsson sagt att plattformen skulle läggas fram i höstens budget, utan riksdagsbehandling av frågan, men så blir det inte.

Striden inom regeringen om biståndsplattformen har pågått sedan förra året. De övriga regeringspartierna har krävt att biståndsplattformen ska läggas fram för riksdagen i höst och så blir det nu. 

– Det är flera inom alliansregeringen som har tyckt att när vi nu lägger ner så mycket arbete och att vi går igenom de här frågorna inne i departementen, så är det också viktigt att riksdagen i form av en skrivelse får möjligheter att lämna synpunkter. Det gör också att vi kan se om oppositionen har något motbud, säger Gunilla Carlsson.

Meningen är att biståndsplattformen ska ge en mer entydig styrning av den cirka 38 miljarder kronor stora biståndsbudgeten.  Gunilla Carlsson och Moderaterna har fram till nu vägrat lägga fram frågan för riksdagen. Från centerpartistiskt håll ser man det som en stor seger att regeringen nu kommer att lämna en skrivelse i frågan till riksdagen.

– Alltså det är viktigt att det blir en skrivelse, skrivelse har man motionsrätt på. Så det är ju en möjlighet för riksdagen att ytterst ta ställning till skrivelsen. Och även i en skrivelse klargöra vad som är riksdagens uppfattning, om man accepterar eller om man vill ha förändringar. Det är något jag tycker är en grundförutsättning för att kunna hävda att vi har en väl förankrad biståndspolitik, säger Kerstin Lundgren (C).

Ser du det här som en framgång för Centerpartiet?

– Ja det gör jag, eftersom det för ett år sedan var en ickefråga vid sidan av de röster som vi förde fram för detta, svarar Kerstin Lundgren.

Även Kristdemokraterna ställer sig också helt bakom förslaget.

– Det är ju en seger såtillvida att civilsamhället får möjlighet att vara med. Och förstås också att olika partier, alltså även oppositionen får vara med i processen, säger  Desire Pethrus (KD), biståndspolitisk talesperson.

Och stödet för ändringen välkomnas även hos Folkpartiet.

– Ja, jag tycker det är både naturligt och rimligt att riksdagen har möjlighet att yttra sig, speciellt i en sådan här stor fråga, så jag tycker det är bra, säger Christer Winbäck (FP). 

Biståndsministern och Moderaterna går nu med på riksdagsbehandling trots att hon varit stark motståndare till det. Närmast kommer regeringspartierna att bereda frågan och även inhämta synpunkter utifrån.

– När den här beredningen är färdig, kommer vi att gå ut och ha breda samtal med andra myndigheter, med intresseorganisationerna och kanske också till en bredare allmänhet, för att sedan landa med det hela i Riksdagen, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.