KRISTIANSTAD

MP vill satsa miljarder på översvämningsskydd

1:34 min

Att skydda sig mot översvämningar är en av framtidens största utmaningar. Det tror Miljöpartiet som vill lägga nästan fem miljarder på bland annat skyddsvallar och fler grönområden i städerna. Kristianstad är en av de städer som i nuläget ligger särskilt illa till.

– Mycket av den klimatanpassning man har gjort i Kristianstad har handlat om vallar och pumpar och sånt som förhindrar att vattnet kommer från sidan, säger riksdagsledamoten Karin Svensson Smith, och tillägger at staden är dåligt skyddad mot regn och skyfall.

För att skydda utsatta kustnära bebyggelse behöver vallar byggas och det måste bli svårare att bygga nära vatten, tycker Miljöpartiet.

Samtidigt gäller det att skydda sig mot kraftiga regn genom att minska mängden hårda ytor i städerna så att vattnet har någonstans att rinna undan och förbättra systemen för vatten och avlopp. För att ha råd med satsningen vill miljöpartiet ge mindre pengar till försvaret och höja klimat- och miljöskatter. Miljöpartiet kalkylerar även med positiva bieffekter.

– Vi jobbar just nu med två kriser, säger Karin Svensson Smith. Klimatkrisen och arbetslöshetskrisen, och att bygga om Va-systemen tror jag är ett alldeles utmärkt sätt att fylla arbetsmarknadspolitiken med konkreta förslag.

Särskilt besvärligt är läget i miljonprogramsområdena som har relativt mycket hårda ytor, säger Karin Svensson Smith. Där hoppas partiet att deras förslag kan både förbättra miljön och minska arbetslösheten.

– Många av de miljonprogramsområden som idag har sociala problem och hög arbetslöshet borde man bygga om, och då får man ju inte bara en klimatsäkring och minskad klimatpåverkan utan också en meningsfull aktivitet och omställning.