Stöd till arbetshandikappade

Umeå kommun fortsätter att stödja 20 arbetshandikappades arbete vid länsmuseets registreringsenhet på Gimonäs. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att betala lokalkostnaderna även de kommande 3 åren. Verksamheten vid registreringsenheten inleddes 1993 och utökades 1996. Sedan 1993 har Umeå kommun stått för kostnaderna för lokalerna. Staten betalar 90 procent av lönekostnaderna .