Färre ungdomar röker och snusar

Rökning bland skolungdomar fortsätter att minska. Det visar färsk tobaksvanestatistik.

I kommunerna Tibro, Hjo och Karlsborg jobbar man sen många år med det så kallade antirök- och snuskortet.

--Jag är övertygad om att vi haft fler rökare om kortet inte funnits säger, Anna-Lena Bengtsson ungdomskonsulent i Tibro:

Eleverna får, när terminen, börjar skriva på kortet som fungerar som en lottsedel. Den elev som låter bli att röka eller snusa hela läsåret behåller sitt kort och får delta i utlottningar och kan till exempel vinna fri entre till ungdomsdiscot eller ett par biobiljetter.

En rökenkät bland niondeklassare, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gjort, visar att andelen rökande pojkar minskat från 25 procent 2002 till 18 procent 2004. För flickorna är siffran 34 procent respektive 30 procent.