Omättade fettsyror kan utlösa allergier hos barn

1:56 min

Barn som får i sig höga halter av fettsyror som omega-3 och omega-6 under fosterlivet löper större risk att bli allergiska visar en ny studie. De som hade astma och eksem hade högre halter i sitt navelsträngsblod än friska barn. Tidigare har de omättade fetterna som hittills ansetts nyttiga men forskarna bakom studien ifrågasätter om man ska fortsätta berika modersmjölksersättning och barnmat med de här fettsyrorna.

Från alla barn som föddes vaginalt i Östersund 1996-97 har man sparat navelsträngsblod i frysen efter förlossningen. Den nya studien visar att de barn som före tonåren fått astma eller eksem hade mer av omättade fettsyror i sitt blod när de föddes än kontrollgruppen av friska barn. Ju mer omega 3 och 6 i blodet, ju högre risk för allergi och forskarna räknade först bort kända riskfaktorer som om mamman var allergisk.

Precis vad mammorna till de allergiska barnen åt under graviditeten har inte undersökts, utom att de fått frågor om hur mycket fisk de åt, men där kunde man inte se ett tydligt samband. Det är känt från djurförsök att fettsyrorna omega-3 och omega-6 dämpar t-celler och gör att immunförsvaret inte aktiveras fullt ut, vilket kan få det att överreagera på fel saker.

Idag tillsätts omega-3 och omega-6 till barnmat och mjölkersättning eftersom det anses gynna utvecklingen av hjärnan och ögonen. Men Ann-Sofie Sandberg som är professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers och en av forskarna bakom studien anser att de nya resultaten talar emot sådan berikning. Kombination att vi lever mer hygieniskt och inte utsätter barn för smittor lika mycket nu förtiden och berikningen av olika livsmedel med omega-3 och omega-6 kan kanske ha bidragit till att allergierna hos barn ökat kraftigt i Sverige under senare år tror hon.

– Det kanske inte är så bra då att man nu idag berikar modersmjölksersättningar eller barnmat med omega-3 fettsyror. Man kan ju löpa risken då att det gynnar utvecklingen av allergi, säger Ann-Sofie Sandberg.

Sandberg och hennes kollegor ska nu spara nytt navelsträngsblod från barn födda på Sunderbyns sjukhus i Norrbotten för att se om resultaten står sig och för att kunna ge säkrare kostrekommendationer i framtiden.

Referens: Barman. M et al, "High Levels of Both n-3 and n-6 Long-chain Polyunsaturated Fatty Acids in Cord Serum Phospholipids Predict Allergy Development", PLOS One, 10 juli.