Martin Jönsson: Därför är sociala medier en del av Sveriges Radios kärnuppdrag

JOURNALISTIK/SOCIALA MEDIER. I morgon arrangerar Sveriges Radio seminariet ”Sociala verktyg i journalistiken” på SR-scenen i Almedalen.
   Biträdande programdirektören Martin Jönsson skriver om varför sociala medier tillhör kärnuppdraget för SR.

Sveriges Radios distributionsstrategi vilar på tre ben: radiosändningarna, våra egna digitala plattformar och sociala medier. Alla tre är viktiga: om man skulle ta bort något skulle verksamheten halta och vi få svårare att uppfylla vårt uppdrag. Tillsammans kompletterar de och förstärker varandra, så att vi når ut till publiken utifrån deras behov – och får möjlighet att bygga starkare relationer och en vassare journalistik.

Under våren har det varit visst fokus på förändringarna på Sveriges Radios förstasida: när vi slog ihop den tidigare startsidan med Ekots startsida blev det ett tydligare nyhetsfokus (och ett bättre användande av våra resurser). I debatten kom det av vissa dock att tolkas som att sverigesradio.se mer aktivt försökte konkurrera med dagstidningarnas sajter – och vissa debattörer inom dagspressen försökte framställa det som att SR ”traskade in på en konkurrentutsatt marknad”, en marknad vi uppmanades att ”hålla oss borta” från. Det förekom också uppmaningar till regeringen att agera för att ”säkra mediemångfalden”.

Även i Almedalen har frågan om public service-företagens verksamhet på nätet varit uppe till diskussion, i flera mediepolitiska debatter. Beskedet från politikerna har dock varit mycket tydligt: i den debatt med sju partiers ledamöter i kulturutskottet som arrangerades i går var paneldeltagarna helt eniga om att det är ”meningslöst att diskutera plattformar för public service” och att public service-bolagen ”måste vara där publiken är”.
   Detta formuleras också väldigt tydligt i regeringens proposition om public service som kom strax före midsommar. Regeringen slår där fast att det även fortsättningsvis är nödvändigt att kärnverksamheten, det vill säga programutbudet, tillgängliggörs på olika plattformar – men att det också ingår i uppdraget att göra saker digitalt som syftar till att utveckla och stödja kärnverksamheten.

I propositionen står det även att public service-bolagen är fria att tillhandahålla sitt utbud via Spotify, Youtube eller andra tjänster som kan kräva inloggning och abonnemang, om det ökar tillgängligheten till utbudet – och utbudet också finns tillgängligt kostnadsfritt på Sveriges Radios digitala plattformar. Det är ett förtydligande av att Sveriges Radio inte bara får, utan också bör, arbeta för att nå ut via olika sociala medie-plattformar.
   Sveriges Radio är en stor och flitig aktör i sociala medier – och har varit det under lång tid. Det finns mer än 200 Facebooksidor för olika SR-program, det finns hundratals SR-konton på Twitter, vi har en lång rad spellistor och konton på strömningstjänster som Spotify och Wimp och många redaktioner är aktiva på Instagram, Google Plus och andra sociala plattformar.

Sammantaget når vi på dessa sociala medie-sajter sannolikt en större publik än vi gör på sverigesradio.se varje vecka. Sociala medier är ett starkt och viktigt publik-ben, jämte sajten, mobilsajten och de mobila apparna.
   Men det handlar inte bara om att nå publiken, utan också om att kommunicera och interagera med den. På sociala medier kan vi förstärka och fördjupa relationen med publiken –  och få reaktioner, tips, inspel och kritik på det vi gör. Sveriges Radio är till exempel en av de få svenska institutioner som man kan prata med i sociala medier på nationella minoritetsspråk.

När vi arbetar kreativt med de verktyg som den digitala journalistiken möjliggör leder det också till mer intressanta granskningar, som när ett antal lokala SR-kanaler samarbetade om att bygga upp en karta som visade hur bra eller dålig mobiltelefonitäckningen i Sverige är
   Att utveckla den digitala och sociala journalistiken är en oerhört viktig uppgift för oss som medieföretag – och rätt använt kommer det att bidra till att skapa ett ännu starkare engagemang kring och förtroende för oss som medieföretag och kulturskapare. Sociala medier har ju blivit en allt viktigare medial arena: enligt färsk statistik från Nordicom och Mediebarometern är 47 procent av svenskarna ute på sociala medier en genomsnittlig dag. Det är betydligt fler än de 32 procent som besöker traditionella medier på nätet en genomsnittlig dag.

Svansen viftar på hunden, om man så vill: de sociala medierna har blivit mainstream, med en snudd på fördubblad publikandel på bara fyra år.
   Men sociala medier är fortfarande en relativt ny företeelse för många, både i olika publikgrupper och för enskilda redaktioner och medarbetare. Därför arbetar vi mycket med utbildning och metodutveckling i ämnet, till exempel genom den handbok för journalister i Sociala medier som släpptes tidigare i vår – och vars pdf-sida besökts nära 30 000 gånger, om man slår ihop den svenska och den engelska versionen.
   Vi kompletterar nu boken med en rad interna specialutbildningar, bland annat för chefer, och kommer under hösten att uppdatera boken med helt nya kapitel, till  exempel om hur man bäst arbetar med och kvalitetssäkrar användargenererat material.

Att använda sociala verktyg bör vara en naturlig del i redaktionernas arbete. Det ger oss möjlighet att agera snabbare, hitta fler källor, ha mer mångfald i omvärldsbevakningen – och bli bättre på direktkontakt med vår publik.
   En överlevnadsfråga? Ja, om vi vill fortsätta vara lika relevanta och åtnjuta lika högt förtroende från publiken – och nå ut med den journalistik vi gör, även när publikens medievanor förändras i snabb takt.

Martin Jönsson
Biträdande programdirektör, Sveriges Radio
twitter.com/MJSverigesRadio

Under politikerveckan i Almedalen arrangerades ett seminarium med titeln "Sociala verktyg i journalistiken - hur klarar vi omställningen?" på Sveriges Radios scen, Donnerska husets stengård i Visby, fredag 5 juli kl 15-15.45. Seminariet direktsändes i webbkanalen Alltid Nyheter  och finns att höra här