Förslag på utbildningsgaranti för friskoleelever

2:14 min

Regeringen vill nu täppa till en lucka i lagen om elevernas rättigheter när en gymnasiefriskola går i konkurs och läggs ned. Allianspartierna är överens om att eleverna ska få gå färdigt sin påbörjade utbildning med samma program och inriktning och att det är kommunen där friskolan ligger som ska ansvara för det. Utbildningsminister Jan Björklund tänker sig att alla friskolor ska vara med och betala.

– Det kan ju innebära en merkostnad för kommunen om kommunen inte själv har den utbildningen. Min tanke är, men det får vi ju se i utredningen, att friskolan, friskoleföretaget, friskolekoncernen får betala en viss försäkringspremie till kommunen, för att elever ska kunna gå färdigt sin utbildning, säger Jan Björklund.

De senaste åren har flera fristående gymnasieskolor försatts i konkurs. Men enligt skollagen finns idag ingen skyldighet för kommunen att då låta eleverna fortsätta studera just på de program och den inriktning eleverna redan påbörjat.

En lucka i lagen, medger Jan Björklund.

Elevernas brist på rättigheter vid konkurserna har blivit mycket omdiskuterad, i debatten om friskolors vinster och om det är rimligt att friskoleägare plockar miljoner ur företaget, låter skolan gå i konkurs och lämnar eleverna i sticket.

Regeringspartierna är nu överens om en så kallad utbildningsgaranti. Kommunerna måste ta ansvar för att eleverna får läsa klart exakt det gymnasieprogram med den speciella inriktning de börjat på.

Det kan till exempel ske genom att kommunen driver utbildningen vidare med friskolans lärare i friskolans lokaler, eller i kommunala lokaler, eller med andra lösningar.

En arbetsgrupp på utbildningsdepartementet jobbar nu med att ta fram ett konkret förslag som ska kunna träda i kraft läsåret som börjar nästa höst.

Avgiften, eller försäkringspremien, kan till exempel tas in genom att kommunerna minskar skolpengen till friskolorna. Men det är inte helt säkert att det blir modellen som Jan Björklund förespråkar.

– Det jag skisserar här är det huvudalternativ som jag ser framför mig. Vi får väl se om det finns fler alternativ och ifall det finns argument som talar för att välja en annan lösning. Men en utbildningsgaranti kommer att införas och exakt hur den ska utformas, det får vi återkomma till under hösten, säger Jan Björklund.