Migrationsverket följer läget i oroligt Egypten

1:59 min

Migrationsverket följer nu händelseutvecklingen i Egypten, för att se om det kan leda till flyktingströmmar till Sverige.

– I det här fallet försöker vi följa den politiska utvecklingen, då har vi både formella källor och informella källor, Christer Zettergren är omvärldschef på Migrationsverket.

– Vi har officiella källor, till exempel hjälper Frontex oss, och några andra, till exempel flyktingsamarbetet inom Europa. Allt detta tillsammans gör att vi försöker bilda oss en uppfattning om hur det påverkar migrationen till Sverige.

Migrationsverket bedömer att det i Egypten finns hundratusentals flyktingar, och det är i första hand dessa grupper som kan komma att röra på sig, om händelseutvecklingen blir mer våldsam.

Det handlar om syrier på flykt, liksom libyer, men också människor från andra afrikanska grannländer som stannat tillfälligt i Egypten, en del för att samla ihop mer pengar för att kunna ta sig vidare till andra länder.

Migrationsverket gör sina bedömningar bland annat på information från medier, ambassader, och EU:s myndighet Frontex, som samordnar EU:s gränsbevakning. Men utvecklingen hittills, föranleder inte någon ökad flyktingmigration till Sverige, säger Christer Zettergren.

– Det var en statskupp, men det var oblodigt, en statskupp där vi kunde se människor fira med fyrverkerier. Det fanns andra torg där man inte firade utan protesterade, men vi ser inget omedelbart våld.

Vad är det framför allt som kan komma att förändra den situationen?

– Att det blir ett ökat våld, att det blir ett mer urskillningslöst våld, där det inte bara handlar om våld mellan polis eller militär mellan dem som är på en plats. Vi vet inte vilken utveckling som Egypten kommer att ta nu rent politiskt och vad som kommer att hända under den resa som nu är inledd, för att det kommer att hända många saker naturligtvis.

– Man ska ha en övergångsregering, vilka ska ingå i den? Vilken blir militärens roll? I det kan det bli ett annat förhållningssätt, till de som lever som flyktingar, det har vi ingen aning om i dag. Men det är vår bedömning nu att det måste vi följa särskilt noggrant, säger Christer Zettergren på Migrationsverket.