30-gräns på Stockholms gator

Idag införs 30-gräns på nästan alla lokalgator Stockholm. Hastighetssänkningen genomförs för att öka trafiksäkerheten, chanserna att överleva efter att ha blivit påkörd är många gånger högre vid 30 än vid 50 kilometer i timmen.

De flesta stockholmare tycker att de nya hastighetsbegränsningarna är bra. En undersökning som Gatu- och fastighetskontoret har gjort visar att 75 procent av stockholmarna är positiva till 30-gränsen. Tongångarna är desamma på exempelvis Taxi Stockholm. Trots en möjlig effektivitetsförlust för företaget, är ledningen positiv till 30-gränserna eftersom det kan rädda liv.

Polisen kommer att genomföra riktade hastighetskontroller i den nya 30-zonerna i mitten av april, då förväntas Stockholmarna ha vant sig vid de nya hastighetsbegränsningarna.