Emma fick en plåtslöjdad brosch

2:58 min

Plåtslöjds-Birgitta är med och följer upp hur det har gått för Shams med veckans kolloutmaning. Har hon slöjdat någon ljuslykta?