Kanadensiska sexköplagar prövas i HD

7:27 min

I Kanada utmanas landets sexköpslagar just nu, efter att tre prostituerade kvinnor drivit sitt fall hela vägen upp till Högsta domstolen. De menar att de nuvarande lagarna gör det omöjligt för prostituerade att skydda sig från våld, och vill istället avkriminalisera såväl försäljning som köp av sex. Andra sneglar hitåt, och hoppas att resultatet av den här processen blir att Kanada inför den så kallade svenska modellen, där enbart sexköp straffas. Vår korrespondent Måns Mosesson rapporterar från Vancouver.