Nu vill Riksbanken veta alla detaljer om dina låneskulder

1:10 min

Riksbanken går nu ut och upp manar alla affärsbanker att lämna uppgifter om sina kunders låneskulder. Skälet är att Riksbanken oroas över hushållens ökande skuldsättning och vill därför ha kontroll på hushållens skuldsättning på detaljnivå.

– Vi har skrivit brev till bankerna för att samla in uppgifter om hushållsskulder. Det har vi gjort med perspektivet att vi under en längre tid varit oroliga över att svenska hushåll är högt skuldsatta, säger Kerstin af Jochnick som är förste vice riksbankschef.

Det är tidningen Dagens Industri som skriver att Riksbanken har skickat brev till cheferna för landets affärsbanker där man kräver in uppgifter om samtliga privatkunders skulder på individnivå.

Skälet är att Riksbanken vill få en bättre kunskap om skuldsättningen. Den frågan har ju Riksbanken haft högt på agendan de senaste åren och frågan finns ständigt med i besluten om riksbanksräntan.

Kritikerna menar att Riksbanken tar för stor hänsyn till hushållens skuldsättning, och att Riksbanken enbart borde fokusera på inflationen, när riksbanksräntan bestäms.

Riksbanken oroas dock av att de svenska hushållen är högt skuldsatta både i ett internationellt och historiskt perspektiv. För att kunna få en fullständig bild av hushållens skuldsättning och de risker som den är förknippad med behöver Riksbanken bland annat uppgifter om skuldnivå, enligt brevet. Perioden 1 juli 2010 till 30 juni 2013 omfattas.

Just nu pågår dessutom en diskssion om vad som bör göras och vem som ska göra det. Kampen står mellan Riksbanken och Finansinspektionen och även Finansdepartementet är med på ett hörn. Allt med syftet att få ner hushållens skuldsättning.

Men att det skulle råda en maktkamp, det tillbakavisas av Kerstin af Jochnick.

– Det är en felaktig bild. Vi ser det som att det är Riksbanken som behöver mer information för att fatta välgrundade beslut, säger hon.  

Finansinspektionen har en viss informationsinsamling men endast genom stickprov.

I verktygslådan finns bland annat förändrade regler för avdrag och strängare krav på kontroll av låntagarnas ekonomi och ännu mer skärpta krav på amorteringar etc. Bolånetak har redan införts. Allt syftar till att få ner hushållens skuldsättning som är bland de högsta i EU, och närmar sig nu 180 procent av disponibelinkomsten i snitt.

Även OECD har varnat för dom svenska hushållens lånebörda och vad det kan föra med sig för svensk ekonomi, om bubblan brister.