Vårdbolag får bakläxa - bör utöka nattpersonalstyrkan

1:09 min

Minst fyra anställda måste finnas på plats varje natt på äldreboendet Brogården i Mölndal. Det betyder att vårdbolaget Attendo care måste öka sin nattbemanning från två till fyra. Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom mot vårdbolaget.

Rätten går därmed på Räddningstjänstens linje, om att fyra anställda istället för två krävs på natten för att kunna sätta de 63 boende i säkerhet vid brand. Attendo kommer nu att överklaga domen.

– Vi kommer att gå vidare till kammarrätten, säger Karolina Eriksson, biträdande regionchef på Attendo.

Det privata vårdbolaget Attendo care tog över Brogråden från Mölndals stad i februari 2011, och i november samma år fick man ett föreläggande från räddningstjänsten att återställa bemanningen från två till fyra personer under natten.

Attendo överklagade föreläggandet, men fick avslag och nu har alltså förvaltningsrätten i sin dom gått på räddningstjänstens linje.

Bland de 63 boende på Brogården finns flera dementa, och Räddningstjänsten i Storgöteborg anser att fyra personer behöver vara schemalagda under natten för att alla boende ska kunna sättas i säkerhet om en brand bryter ut. Den bedömningen gör dock inte Attendo.

– Det  här är ju den bedömning vi har gjort, att det är adekvat nattbemanning som vi har, både ur vårdperspektiv, men även ur säkerhetssynpunkt.

Tycker ni att er bedömning väger tyngre än Räddningstjänstens när det handlar om utrymning vid brand?

– Det jag kan säga är att den bedömning som vi har gjort är att vi anser att det är tillräckligt med en nattbemanning på två stycken, både ur vårdperspektivet och ur säkerhetssynpunkt.

Hanna Sandgren
hanna.sandgren@sverigesradio.se