Sveriges elevkårer är nöjda med avgiftsförslaget

2:17 min

Regeringen vill att alla fristående gymnasieskolor ska vara med och betala en avgift, för att eleverna ska få fortsätta sin utbildning när skolorna går i konkurs. Det är organisationen Sveriges Elevkårer nöjda med.

Ordföranden Mattias Hallberg tycker att eleverna som gått i konkursade JB Educations skolor drabbats hårt av det han tycker är brister i dagens lagstiftning.

– Ja, det har varit väldigt påfrestande och det är fortfarande påfrestande, för det är inte löst än var de ska få börja. Det krävs fortfarande beslut från Skolinspektionen, som ännu inte är klara. Och det har varit väldigt uppslitande att få veta det här sent när man har slutbetyg och nationella prov som ska sättas och samtidigt får man i knäet att man måste hitta en ny skola.

Vad har ni tyckt om den här luckan i lagen?

– Det har varit ganska provocerande att man som elev inte har rätt att gå klart den utbildning man börjar. Det är ändå bara tre år det handlar om. Man blir lovad någonting, kom här, gå på min skola, gå den här utbildningen, den här inriktningen! Men egentligen finns det inga garantier, det har heller inte funnits i skollagen, så jag är väldigt positiv till att regeringen går fram med det här, säger Mattias Hallberg.

Regeringens förslag gäller att kommunerna ska ges ansvaret att låta eleverna gå färdigt exakt det program och den inriktning som de påbörjat i gymnasiet, om friskolan läggs ned eller går i konkurs.

Huvudtanken är att alla friskolor ska vara med och betala den här så kallade utbildningsgarantin, det genom en avgift till kommunerna.

Socialdemokraterna säger att det här är ett steg i rätt riktning. Partiet tycker att alla friskolor ska betala en skolpliktskostnad på grund av kommunernas ansvar över eleverna.

Men partiets skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan tycker också att regeringen tappat kontrollen över gymnasiesektorn.

Kommunerna borde vara med och planera och organisera gymnasieutbildningarna, det finns för många gymnasieskolor i dag, säger han.

– Och nu ser vi resultaten, JB Education är ett sådant, väldigt stort exempel. Tyvärr, tror jag, oavsett regeringens plåstrande så kommer det att komma fler och jag vill inte att vi hamnar i det här igen. Det är dags att göra om systemet så att elevernas rätt till utbildning hamnar i fokus och inte företagens fria etableringsrätt.

Kan ni tänka er att stödja ett sånt här förslag om det kommer till riksdagen?

– Vi får ju se, det är ju fortfarande bara ett utspel, jag har inte sett några förslag. Även om det bara är ett omplåstrande av symptomen är vi beredda att medverka till varje förslag som garanterar eleverna  rätten till en bra utbildning och rätten att också gå färdigt sina utbildningar, säger Ibrahim Baylan.