Påvar helgonförklaras

Katolska kyrkan kommer att helgonförklara de tidigare påvarna Johannes XXIII och Johannes Paulus II.

Däremot säger Vatikanen inget om när de två kommer att helgonförklaras.

Johannes Paulus saligförklarades redan för två år sedan när en fransk nunna hade uppgivit att hon botades från Parkinsons sjukdom av den gamla påven.

Nu säger sig dessutom Vatikanen ha funnit ytterligare ett underverk "utan vetenskaplig förklaring", när en annan kvinna har botats från sjukdom.

Vatikanen skriver i ett pressmeddelande att påve Franciskus tänker sammankalla ett kardinalsmöte angående helgonförklaringarna.

Ekot