För tidigt födda bärs hud mot hud

Många för tidigt födda barn läggs i kuvös, trots att de inte behöver akut andningshjälp. Men på Akademiska sjukhuset i Uppsala prövar man nu en ny metod där föräldrarna får sina nyfödda barn på bröstet och sen bär dem där dygnet runt, hud mot hud, knutna i en bärsjal.

- Vi kan ge precis lika bra medicinsk vård om barnet vårdas hud mot hud. Då är det mamman eller pappan som fungerar som kuvös, säger professor Uwe Ewald, som är ansvarig för nyföddhetsvården vid Akademiska sjukhuset.

Det är barn som fötts högst två månader före beräknad förlossning som man nu prövar att ha på föräldrarnas bröst dygnet runt för att ge värme och andningstimulering mot föräldrarnas bröstkorg.

Från Colombia

Metoden kallas känguruvård och utvecklades i Colomia för 25 år sen och har spritt sig särskilt i u-länder där bristen på kuvöser är stor.

Idag rekomenderar Världshälsoorganisationen WHO även att föräldrar i västvärlden bär sina förtidigt födda barn hud mot hud om inte barnen behöver respirator. Men på de flesta håll i Sverige får föräldrarna bara ha sina barn några timmar om dan på magen, innan de läggs tillbaka i kuvösen igen.

Dygnet runt

I Uppsala går man betydligt längre. Man stödjer sig på internationell forskning som visar att barnen blir mindre stressade och trötta och äter bättre och kan skrivas ut tidigare med känguruvård dygnet runt.

Risken för infektioner hos de omogna barnen är heller inte högre om de bärs av föräldrarna istället för ligga i kuvös, snarare tvärtom.