Strandat för statliga akademiker

Akademikerorganisationen Saco S har strandat förhandlingarna med Arbetsgivarverket om ett nytt löneavtal. Saco S fick på fredagskvällen ett slutbud från arbetsgivarna, men avvisade det och har begärt medling. 75.000 akademiker i statlig tjänst är organiserade hos Saco S. Arbetsgivarverket har också lämnat ett slutbud till två andra fackförbund för statligt anställda, nämligen OFR och Seko. De väntas svara på slutbudet senast på söndag.