Ordförande för friskolor missnöjd med kommunavgift

1:38 min

Mikaela Valtersson, ordförande i Friskolornas Riksförbund, är kritisk mot regeringens tankar att utbildningsgarantin ska betalas av alla fristående gymnasiefriskolor.

– Nej. jag tycker inte alls att det är ett bra förslag av den anledningen att det ser inte riktigt ut så i dag att det just är kommunala skolor som får ta emot elever när friskolor lägger ned. Det är friskolor som hjälper andra friskolor och friskolor tar även hand om elever när kommunala skolor lägger ned. Så det är ett väldigt konstigt system att vi skulle betala till kommunerna som faktiskt kanske inte har en kostnad för det här.

Vad skulle det här förslaget ge för konsekvenser om det infördes?

– Konsekvenserna som jag ser det är faktiskt, dessvärre, helt kontraproduktivt. Man gör någonting för att ta hand om situationen om en friskola måste stänga. Det här förslaget riskerar att göra att fler små skolor går omkull, för att man har så små marginaler i dag. Friskolorna ligger bara på tre till fyra procents marginal och det används till att återinvestera. Ska det tas bort två - tre procent ytterligare av det, då har man inga marginaler. Då kan man inte investera i lärarfortbildning, lärarlöner, i nya bra it-system, i underhåll av skollokalerna. Det här drabbar ju direkt elever som går ute på friskolor, säger Mikaela Valtersson. 

Enligt en uppgift Ekot tagit del av tänker sig utredarna på utbildningsdepartementet att avgiften ska kunna vara två procent av skolpengen. Det blir ett  hårt slag för många säger Mikaela Valtersson.

Hon föreslår hellre samverkansavtal mellan kommuner och friskolor om hur nedläggningar kan organiseras eller att alla skolor betalar en avgift till en gemensam pott att användas om skolor till exempel går i konkurs.

Miljöpartiets skolpolitiske talesperson Jabar Amin, tycker att förslaget är bra, det ökar rättssäkerheten för eleverna och kan leda till att mindre seriösa aktörer börjar med skolverksamhet, säger han.