Ny lag stärker hälsoskyddet i EU

1:51 min

Ett nytt lagförslag ska ge bättre samarbete mellan EU-länderna vid akuta hälsohot i Europa. I fortsättningen ska medlemsstaterna till exempel kunna köpa influensavaccin gemensamt inför en hotande pandemi.

Det förhindrar konkurrens och orättvisa priser, vilket drabbade flera länder när svininfluensan slog till för tre år sedan, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Hur vi än gör nästa upphandling så tror jag att vi på många olika sätt kan få ett betydligt bättre avtal än vi fick då. Motiven till att ta fram det här systemet är just att få en slags solidaritet mellan olika EU-länder så att alla kan få hyfsat samma möjligheter till ungefär samma pris, säger han.

Konkurrensen om att få garanterade leveranser av svininfluensavaccin blev hård på vissa håll i Europa, där flera länder helt enkelt ställde sig i kö hos vaccinbolagen. Andra länder ansåg sig varken ha råd eller möjlighet att köpa vaccin till de överpriser som rådde.

Sverige köpte 18 miljoner vaccindoser och extrakostnaden jämfört med en vanlig influensasäsong var omkring 100 miljoner om året, enligt Anders Tegnell.

– Själva vaccinet kostade ungefär lika mycket som under en vanlig säsong, 60 kronor dosen, och sen betalade vi väl runt 100 miljoner om året för att behålla platsen i kön och se till att det här läkemedelsbolaget som vi köpte av skulle ha kapacitet och kunna producera vaccin när det behövdes, säger han.

Men om det nya lagförslaget som arbetats fram av EUs ministerråd går igenom i höst är det slut med huggsexor och överpriser när det gäller såväl vaccin som läkemedel eller andra hälsoskyddande produkter.

– EU blir en väldigt stark köpare och kan möjligen få igenom bättre priser och bättre leveransvillkor, säger Anders Tegnell.

Dessutom ska EU kunna utlysa ett europeiskt hälsonödläge om något akut hot mot folkhälsan dyker upp. Det har tidigare endast Världshälsoorganisationen kunnat göra. Det nya systemet skulle till exempel kunna snabba på godkännandet av nya läkemedel som kan behövas för att hantera krisen.

Johan Giesecke vid Europeiska smittskyddsmyndigheten välkomnar förslaget, eftersom hot mot hälsan inte stannar vid nationsgränserna.

– Vi har inga gränser i Europa längre och det är viktigt att Sverige vet vad som händer, säger han.