Illegal jakt på varg norr om Pajala

Enligt Länsstyrelsens naturbevakare har ett flertal skotrar jagat vargen en lång sträcka och en person har nu polisanmälts. På söndagseftermiddagen påträffades den blodiga plats, där vargen hade skjutis.

Det var i förra veckan, som Länsstyrelsens naturbevakare fann spår av en varg norr om Pajala och det kunde inte uteslutas att det rörde som om den varg, som före jul hade rivit ett stort antal renar.

Länsstyrelsen hade för avsikt att förse vargen med radiosändare den här helgen och en spårningspatrull sattes in. Syftet med radiosändaren var att underlätta för rennäringen att skydda sig mot vargen. Men när naturbevakarna for ut tilll Pessinkiområdet, så upptäckte de att ett flertal skotrar hade varit ute i samma område och i lördags fick naturbevakarna kontakt med en person, som illegalt transporterade ett klass 1-vapen på sin skoter.

Personen uppehöll sig i naturreservatet. Den vitala delen av vapnet beslagtogs och mannen polisanmäldes.

På söndagen genomsöktes området med helikopter och då upptäcktes det att flera skotrar hade förföljt vargen i flera mil. Ibland hade skotrarna varit mycket nära vargen.

Landshövding Per-Ola Eriksson är mycket upprörd och säger att det är skrämmande att rovdjurshatet sitter så djupt hos vissa personer.