Kommuner hoppar över miljöinspektioner på företag

1:46 min

Hälften av Sveriges kommuner genomför inte miljöinspektioner på företag varje år, trots att företagen som betalar för kontrollerna faktureras årligen. Det konstaterar Näringslivets Regelnämnd i en undersökning.

De menar att kommunerna måste bli bättre på att redovisa för företagen vad avgiften går till.

Håkan Karlsson driver en biltvätt i Skånska Tomelilla, och betalar cirka 7000 kronor per år, trots att han inte har haft besök av en kontrollant på flera år. Han är en av alla de företag runt om i landet som jobbar med miljöfarligverksamhet och årligen betalar till sin hemkommun för att dom ska kontrollera hans verksamhet.

 – Jag tycker det är hemskt tråkigt. Det är ungefär som att jag skulle ta betalt av mina kunder men inte utföra uppdraget. Jag vill ju naturligtvis att de kommer hit när jag har betalt för det. Och det tycker jag ska vara lika för alla, säger Håkan Karlsson som driver en biltvätt i skånska Tomelilla.

NNR, Näringslivets Regelnämnd är en medlemsbaserad förening som representerar företagarna. De har nu gjort en undersökning som visar att bara hälften av de svenska kommunerna går miljökontroller årligen. Och att avgiften ändå ska betalas årligen av företagen, är nu NNR kritiska till.

– Jag blir ju lite bekymrad över det. Det är ju självklart så att kommunerna även har en form av tillsyn när de sitter på sin kammare och läser granskningsrapporter. Men samtidigt blir det då väldigt oklart vad den tillsynen kostar, och vad det är kommunerna tar betalt för, då de fakturerar samma summa år för år. Det är väldigt otydligt i dag vad företagen betalar för, säger Andrea Femrell på NNR.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har skrivit rekommendationer till kommunerna.

– Vi tycker att det är okej att ta ut en fast avgift, även om man inte har tillsyn eller kontroll varje år. Det blir en schablon på den genomsnittliga tillsynen som görs, säger Ann-Sofie Eriksson från SKL.

Kan ni förstå företagarnas frustration över att de betalar varje år, men ändå inte får besök varje år?

– Ja, vi har diskuterat det, och vi förstår det. Men det gäller att hitta ett system så att det inte blir för mycket administration, utan att det blir tillsyn och kontroll som resurserna används till. Och därför så har man använt det här på miljötillsynen, säger Ann-Sofie Eriksson från SKL