Tommy Wahlgren föreslår att man flyttar Almedalsveckan

Många överger Almedalen redan innan veckan är slut. Nu föreslår Tommy Wahlgren att Almedalsveckan flyttas så den går från onsdag till onsdag. Det skulle göra alla dagar mer likvärdiga, förlänga turistsäsongen och ge fler möjlighet att besöka veckan under helgen.

Det förslaget kommer  från Tommy Wahlgren, Visby, som nu lämnar sitt förslag till de olika partirepresentanterna på Gotland.