Förhandlingar om frihandel mellan EU och USA inleds i dag

2:17 min

I dag börjar förhandlingar i Washington om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Tidigast 2014 tros detta vara klart.

Förväntningarna, inte minst från EU, är att ett sådant avtal ska bidra till att få fart på tillväxten – särskilt genom att samordna olika regler.

– Det betyder väldigt mycket, i en tid där vi fortfarande har svårt få i gång den europeiska ekonomin. Men också på amerikansk sida skulle ett frihandelsavtal mellan EU och USA verkligen bidra till att få i gång tillväxten i Europa och se till att vi får till de jobb som vi så akut behöver, säger Pierre Schellekens, chef vid EU-kommissionens kontor i Sverige.

Rent konkret, vad är det för delar, vad är det man pratar om?

– Ja man tittar förstås på tullarna, de är inte särskilt höga i dag, ligger på cirka fyra procent. Men det som är nytt med det här avtalet  är att man tittar på delar som fungerar som ett tekniskt hinder för ökad handel.

Sådana hinder kan till exempel vara att USA och EU har varsitt system för att godkänna läkemedel, och att nya bilmodeller i dag måste göra olika tester för säkerhetskrav i EU och i USA.

Men nu ska förhandlarna försöka samordna regler kring detta och på många andra olika områden. Det kan bli kärvt, inte minst när det gäller jordbruk – till exempel när det gäller genändrade grödor, där USA har en liberalare syn än EU. Men EU:s avsikt är inte att lätta på kraven, säger Pierre Schellekens.

– Det ska inte innebära att vi sänker den europeiska nivån på saker som miljö, säkerhet och livsmedelssäkerhet och så vidare, säger han.

Hur vet man det inte blir så?

– Det har vi sagt från allra första början att det är en utgångspunkt för våra förhandlingar. Nu går vi in och tar en första runda. På vissa produkter finns det skillnader, men alltså, europeiska konsumenter ska fortsätta känna sig säkra på de produkter de köper.

Tillsammans har USA och EU ungefär halva världsmarknaden. För svensk del skulle ett frihandelsavtal enligt Kommerskollegium  kunna leda till vinster på 70 miljarder kronor om året, eller 0,2 procent av svensk BNP

Avslöjandet att USA misstänks ha spionerat på EU har skuggat starten av frihandelsförhandlingarna. Efter beslut om att USA och EU ska samarbeta om att reda ut vad som hänt, så släppte bland annat Frankrike på kravet att skjuta upp förhandlingarna.