Ska åkrarna användas till mat eller bränsle?

5:01 min

P1-morgon besöker Östergötland där tre lantbruk har ersatt den gamla klimatskadliga dieseln i traktorer och skördetröskor med rapsolja, eller RME som det också kallas. Och det är många tusen liter fossil diesel som nu ersätts med olja från raps. Men frågan är om åkrarna ska användas till mat eller bränsle? Reportage av Lars Ekelöf och efterföljande diskussion mellan Marit Paulsen, vice ordförande i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling i Europaparlamentet och Gustav Melin, vd i Svebio, en organisation som jobbar för förnyelsebar energi.