Nix-register för mobiler en försämring

5:18 min

Nix-registret för mobiltelefoner kan leda till en "radikal försämring" för konsumenter, menar Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och kollegan på Post och telestyrelsens Göran Marby. De skriver på Svenska Dagbladets debattsida att registret skapas för att kunna slopa regler som redan förbjuder säljsamtalen.

"Konsekvensen av ett sådant beslut blir att alla mobilanvändare som även i fortsättningen vill slippa säljsamtal (totalt finns det närmare 14 miljoner mobilabonnemang i Sverige) nu tvingas att 'nixa sig'. Innan det har hunnit ske blir det alltså fritt fram för telemarketingföretag att ringa säljsamtal till mobiltelefoner", skriver Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och kollegan på Post och telestyrelsen, Göran Marby, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

De regler som de befarar är på väg bort är de etiska riktlinjerna som branschorganisationen Kontakta har.

Enligt dem är det otillåtet att ringa säljsamtal till mobiltelefoner, om det inte handlar om någon som redan är kund.

"Vad som egentligen innebär en radikal försämring för konsumenterna presenteras av branschen som något positivt", skriver Larsson och Marby och syftar på det nya nix-registret för mobiler.

De anser dock att det "är uppenbart att det förhåller sig precis tvärtom, att det är branschen som kommit på en plan för att tjäna mer pengar".

TT