Västerbotten

Bra säsong för biodlarna i Västerbotten

1:58 min

Det har varit en bra säsong för länets biodlare. Samtidigt tampas man med vetskapen om att den skadliga parasiten Varroa kryper allt närmare länet, och eftersom parasiten redan finns i stora delar av landet så har jordbruksverket valt att sluta stötta biodlare att söka efter det lilla djuret.

30 grader varmt, 60 000 bin, eller solens barn som dom också kallas, det är beskrivningen av en av Olle Bomans bikupor. Olle Boman är biodlare och ordförande för Biodlarna i Västerbotten.

I Västerbotten har det varit en bra säsong för biodlarna, med en jämnt tempererad vinter så kom bina undan lindrigare här än i södra Sverige.

Men även om det varit ett bra år så är biodlarna i här omkring inte helt nöjda. Det finns ett kvalster, en parasit kallad Varroa, som lever i bikupor och förstår samhällena. Den finns ännu inte i Västerbotten och Jämtland, men länen är så gott som omringade av den från Sundsvall i söder och Haparanda i norr.

Fram till förra säsongen har jordbruksverket stöttat biodlarna och gjort stickprover runt om i landet för att söka efter Varroan. Nu uppmanas istället biodlarna att göra det här själva.

– Vi biodlare håller inte med om det här, vi tycker att det vore bättre om vi hade myndigheterna i ryggen, säger Olle Boman.