Rysk torsk säljs som norsk

Norsk torsk som säljs till EU-länder, som Sverige, är i många fall egentligen rysk. Norska tullverket har gjort en omfattande studie av dokument från norska exportföretag och i en femtedel av dokumenten fanns felaktiga uppgifter som lett till för låga tullavgifter.
Märkningen är till för tullhanteringen och norsk fisk betyder lägre tullavgifter än rysk. Företag i EU som köpt fisken från Norge riskerar nu höga tullavgifter i efterhand. Enligt de norska exportörernas branschorganisation så är det här inget medvetet fusk, det är regelverket som är komplicerat. Granskningen har gjorts av det norska tullverket men EU-kommisionen har varit med och tagit initiativet efter misstankar om fusk. Undersökningen visar att norska fiskexportörer fyller i fel uppgifter i sina dokument vid försäljningen till EU-länder som Sverige. 4 miljoner kilo norsk torsk som gått till EU under drygt två år har varit felmärkt. Fiskens nationalitet bestäms av vem som fiskar den. Å en stor del av den torsk som de norska exportföretagen köper kommer från ryska fiskefartyg. För konsumenten märks ingen skillnad men EU kräver att företagarna ursprungsmärker den för tullhanteringen. Genom att ge den ryska torsken norskt pass in i EU blir tullavgiften betydligt lägre, norska exportörer kan sälja fisken billigare och få större lönsamhet. Norska tullverkets generaldirektör ser mycket allvarligt på resultatet både när det gäller trovärdigheten för företagen och norska kontrollmyndigheter. Men Fiskeri- och havsbruks-näringens landsorgansiation hävdar bestämt att de norska företagen inte medvetet försöker att fuska. Regelverket är komplicerat och det är mycket svårt att sortera fisken i fabriken efter ursprung, säger organisationens ledare. Tullverket fortsätter nu att granska torskdokument och de fel som hittils upptäckts har anmälts till EU. Det är för tidigt att säga om det blir rättsliga efterspel. Men företag i EU-länderna som köpt felmärkt torsk kan nu riskera tullavgifter i efterhand.