Manliga studenter gynnas av stipendier

Över en miljon kronor av Lunds och Uppsalas universitets stipendier är reserverade för manliga studenter.

Pengarna ur de ofta gamla stipendiefonderna är öronmärkta för manliga sökanden på grund av de kriterier som sattes upp när stipendiet instiftades.

Många studenter är upprörda över att deras universitet betalar ut nästan en miljon kronor i stipendier, som bara dom manliga studenterna kan söka.

Varje år delar dom svenska universiteten och högskolorna ut miljoner i stipendier till flitiga å engagerade studenter. De allra flesta stipendierna är könsneutrala.

Men bland Lund och Uppsalas universitetsstipendier så finns betydande summor som bara får delas ut till manliga studenter.

I Lund går 200 000, i Uppsala nästan en miljon kronor enbart till män.

Men på universitetet ses inte det här som ett problem. Christina Sjöholm är chef för stipendiekansliet på Uppsala Universitet.

- Det är inget bekymmer för mig. 95 procent av våra stipendier är könsneutrala. Kvinnorna tar hand om 60 procent av dem. Det som styr oss är donatorns vilja, och de kan vilja gynna en viss grupp, säger hon.